صفحه ی اصلی | خدمات

خدمات

فهرست مطالب

دانلود پی دی اف

مقدمه

نمایش جزئیات در فایل پی دی اف: pdf

شرحی بر موتورهای گازسوز

فهرست شرکت های ایرانی - نمایندگی شرکت های خارجی

هزینه ی احداث نیروگاه با موتور گازسوز 7 مگاواتی

بررسی اولیه ساخت موتورهای گازسوز در ایران

نتیجه گیری و پیشنهادات

ضمایم

 

 مجموعه ی کامل نیروگاهی شامل مولدهای برق موازی

مجموعه ی کامل نیروگاهی شامل مولدهای برق موازی

دانلود پی دی اف pdf


CHP & CCHP

فهرست مطالب

دانلود پی دی اف

1. تکنولوژی سی اچ پی

مشاهده ی جزئیات در فایل پی دی اف: pdf

2. سیستم های سی سی اچ پی

 مشاهده ی جزئیات در فایل پی دی اف: pdf

3. سیکل ها

 مشاهده ی جزئیات در فایل پی دی اف: pdf

4. راندمان

 مشاهده ی جزئیات در فایل پی دی اف: pdf

5. مزایا و معایب

 مشاهده ی جزئیات در فایل پی دی اف: pdf

6. بررسی تصویری

 مشاهده ی جزئیات در فایل پی دی اف: pdf